Nå har tre institusjoner i Steinkjer sykkeltaxi: Beitstad, Steinkjer og Egge

Ære være saniteten

Takket være saniteten i Egge kan beboerne ved Gluggen bofellesskap og Egge helsetun få seg en runde i nærmiljøet med en flunkende ny sykkeltaxi.

Livsgelde: Egge sanitet - her ved Bjørg Nonstad og Marit Klefstad Vikan (venstre), har kjøpt en sykkeltaxi til Egge helsetun og Gluggen Bofellesskap. Annvår Bjørnes og Ivar Malmo prøvde sykkelsetene for anledningen, mens Tone Nordtug og Målfrid Tessem (høyre) konstaterte at dette syntes de så bra ut. – Vi er et livsgledehjem - og gaven er et flott tilskudd for å skape livslgelde, sa Tessem.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

– Egge helsetun er et livsgledehjem, og denne sykkelen er et flott tilskudd for å skape livsglede for beboerne våre, sier Målfrid Tessem, som på vegne av de ansatte vil rette en stor takk til Egge sanitetsforening.