Leder: Derfor bør vi bygge kulturhuset

De endelige skissene kommer over jul, men denne plantegningen viser omtrent hvordan huset vil bli liggende i terrenget. 

Nyheter

Så var kulturkatta ute av sekken: Prosjekt Jakob, Steinkjers planlagte nye kultursatsing ved torget, har en prislapp på 459 millioner kroner. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og de viser at dette er en sak som virkelig engasjerer – og splitter. For selv om mange er positive, er det også mange som er negative. Oppsiktsvekkende mange, vil vi hevde, for dette er ut fra hva vi kan se et fantastisk og viktig prosjekt for Steinkjer.

459 millioner kroner ER mye penger, og langt mer enn de drøyt 200 millionene det var snakk om da prosjektet tok til for mange år siden. Her er det viktig å påpeke at mye av økningen skyldes at det i løpet av utarbeidelsen av prosjektet har kommet til mange flere aktører som vil inn i huset. Disse trenger plass, men de vil også generere mer husleie. Det er også på sin plass å nevne at rundt 90 millioner av prosjektet er tenkt finansiert med oppsparte midler. I tillegg kommer anslagsvis 55 millioner i tilskudd fra stat og fylkeskommune. Det er også lagt inn en buffer/margin på 48 millioner i summen for å ta høyde for uforutsette ting, noe som er fornuftig.

Vi må også se på hva kommunen og byens innbyggere faktisk får for disse 459 millionene, og hva som hadde vært alternativet. Samfunnshuset er en av landets flotteste funkisbygg, men har forfalt så mye at det er skammelig. Det måtte uansett blitt pusset opp for ganske så mange millioner. Mange snakker om at Dampsaga er bra nok. Men nei, Dampsaga er ikke det. Kulturskolen har for lite plass og dårlig egnede lokaler, scenen i Saga er utdatert og helt på grensen til hva Riksteatret godtar for å videreføre Steinkjer som spillested, og kulturhuset er bygd inn av kjøpesenter og boliger, med industri som nærmeste nabo over veien.

Her har vi muligheten til å få et splitter nytt og fremtidsrettet kulturhus med et svært bredt spekter av aktiviteter, midt i byen, med kirka og torget som en integrert helhet. Til alt overmål vil de planlagte kultur- og kinosalene i nybygget løse det skrikende behovet for moderne konferanselokaler i administrasjonsbyen og fylkeshovedstaden Steinkjer.

Mange sier at dette kan vi ikke ta oss råd til. Vi mener heller at vi ikke har råd til å la være. Det planlagte kulturkvartalet vil skape mer aktivitet og handel i sentrum, være god omdømmebygging og styrke Steinkjers generelle attraktivitet. Du finner neppe mange i Stjørdal, Bodø, Mandal eller Kristiansand som ville vært sine byers nye kulturhus foruten, etter at de har sett hvilket løft det har gitt.

Vi håper politikerne vedtar dette i januar, og får spaden i jorda raskest mulig. Kritikken vil nok stilne når folk ser resultatet – forhåpentligvis på nyåret i 2023.