Fotterapilinja har gjenoppstått

Øver seg: Lærer i fotterapi ved Steinkjer videregående skole, Irene Ostad Austli i veiledning sammen med elever. Skolen har 12 elever klare til å ta imot kunder – første gang 8. november.  Foto: Steinkjer videregående skole

Nyheter

Steinkjer videregående skole tilbyr fotterapi som voksenopplæringstilbud – og nå trenger de kunder.  Det har i mange år vært fotterapiutdanning ved skolen, men nå har det vært opphold i to år.