Avviser klagen fra Biltema-naboene

NY KRANGLESAK: Camilla Bilstad, Per Arne Stavnås, Geir Nordtømme og Jan Erik Moe representerte naboene til det nye varehuset til Biltema på tirsdagens befaring. De klager på at området skal heves med inntil 1,6 meter, som de mener ikke kom fram i nabovarslet. Geir Gilde, enhetsleder byggesak i Steinkjer kommune, redegjorde for Steinkjer kommunens avslag av klagen, og fikk støtte fra flertallet i hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Klagen til naboene til det nye varehuset til Biltema på Nordsileiret avvises.