130 gårder i Sparbu ble plyndret av Armfeldt og co.

håper det kommer mange: Øystein Moholt (f.v.) og Tor Lånkan i Sparbu Historielag håper det er mange som har lyst til å ta turen til Lysheim 23. oktober. De kan friste med kopier av 300 år gamle skrifter, bilder og dramatiske historier om da nesten alle gårdene i Sparbu ble plyndret.  Foto: trine

Nyheter

Sparbu historielag inviterer alle til bygdekveld på Lysheim 23. oktober. De frister først og fremst med trivsel og god prat, men også historier om da 130 gårder i Sparbu ble flyndret for 300 år siden.

– Vi vil minne sparbyggen på at Armfeldts herjinger for 300 år siden er den verste katastrofen som har rammet bygda. Det er ikke noe å feire, men verdt å markere. Bygdekveldene bruker å være uformelle og trivelige, selv om temaet denne gangen ikke er så trivelig. Men interessant er det, sier Tor Lånkan på vegne av Sparbu historielag.

Spennende om Armfeldt

Øystein Moholt har mye spennende og interessant å fortelle om general Armfeldts felttog gjennom Sparbu og Innherred i 1718.

– 10.000 menn og hundrevis av kveg trengte mat–og da ble gårder systematisk plyndret. I Sparbu (dagens Sparbu) ble 130 gårdsbruk plyndret. I datidens Sparbu (Ogndal og Steinkjer hørte også til Sparbu den gang) ble 202 gårdsbruk plyndret, og totalt ble mer enn 1.000 gårdsbruk på Innherred plyndret. Det tok mange år å ta igjen det tapte, sier Øystein Moholt, som blant mye har funnet dokumentasjon på skadeverket Armfeldts svenske og danske dragoner utførte på Innherred for 300 år siden.

– Fredrik den 4. utstedte ordre om å sammenfatte alle skadene etter Armfeldttoget. Alt ble sirlig dokumenter; jeg har kopiene, men det kom aldri noen erstatning. Kongen hadde nemlig dårlig råd.

Skjøt i stabbursveggen

På en av gårdene i Sparbu fant ikke plyndrerne noe.

– Da sendte de av gårde fire-fem skudd i stabbursveggen. De hullene har vært synlige inntil ganske nylig.

– Voldtok de damer også?

– Nei, jeg tror ikke det. Armfeldt selv var religiøs, så det moralske var det ganske strenge regler for. Tror jeg.

Soldatene plyndret for å skaffe mat. Det førte til at alle dem de plyndret, manglet mat.

– Hele familier døde. Befolkningsstatistikk fra 1719 viser at antall fødsler gikk ned, og antall døde gikk opp. Det er den verste katastrofen som har rammet Sparbu.

I Duved kan man se rester etter festningen der 10.000 hærmenn var samlet for 300 år siden. Det står en støtte der «alle» kjører forbi uten å vite hva den er. Mer om den og mye mer kan man få høre 23.10.