– I år ble det ordentlig potetferie

artig med potet: – Vi har hatt en bratt læringskurve, sier Hilde Aasenhuus Fjeldstad, Stig Even Fjeldstad og Robert Guin, som er de eneste i Steinkjer og Verran kommune som dyrker potet til industribruk. Det er første året de produserer potet også. – Denne er ikke egnet til matpotet, men vi har det også. Nordgård-poet fås kjøpt i potetbua vår døgnet rundt, sier potetbøndene på Nordgård i Stod. 

Nyheter

To nabogårder i Stod har nå nesten 200 mål med potet til sammen. De sier potetproduksjon er artig, at de har hatt en bratt læringskurve – og at den første innhøstingen ble både bløt og utfordrende.