Byafossen IL fikk stor sjekk fra banken

fikk stor gavesjekk: Tirsdag fikk Byafossen IL overrakt en sjekk på kr 86.000 fra Sparebankstiftelsen SMN. Fra venstre Gunnar Thorsen (banksjef), Ann-Kristin Skjeflo Grande og Magne Gausen, henholdsvis leder og nestleder i Byafossen IL, og Anne-Brit Skjetne i Sparebankstiftelsen SMN. 

Nyheter

Byafossen IL fikk 86.000 kroner til innkjøp av filter for å ha i avløpskummer. De skal fange opp gummikuler fra kunstgressbanen. Pengene skal også brukes til å kjøpe rensestasjoner hvor man kan børste av fotballskolene.