Foreslår å bygge om Dampsaga til bosenter

Slik ser man for seg å kombinere de gamle kulturhuslokalene med nye omsorgsboliger, dagsenter og lokaler for hjemmesykepleien.  Foto: Norconsult

Nyheter

Samtidig som kultursjef Leif Terje Nilsen tirsdag presenterte de nyeste planene for kulturhus i Steinkjer, kom en annen etterlengtet avklaring: Etterbruken av Dampsaga.