Stripene på Fv. 763 har sin forklaring

til internt bruk: Streket midt over veien sør for By gård brukes til internt bruk av Statens vegvesen og politiet; til telling av trafikk og lignende. 1.000 meter lenger sør er det en tilsvarende stripe.  Foto: trine

Nyheter

For en tid tilbake kom det to streker tvers over veien på Fv. 763 (Steinkjer-Snåsa). Det ene streket er like nord for det tidligere gartneriet, og det andre er like sør for By gård. Når man kjører over strekene merker man dem, men det skal det bli slutt på.