Den Læstadianske forsamling i Malm får kjøpe ti mål stor tomt i Holdervegen

Nytt bedehus

HER: I området bak Torbjørn Millerjord skal Den Læstadianske forsamling i Malm bygge nytt bedehus. Det nye bedhuset vil dermed kunne bruke den samme parkeringsplassen som benyttes i dag. Ifølge grunnboka ble parkeringsplassen formelt forsamlingens rett før jul i fjor.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Den Læstadianske forsamling i Malm har vokst ut av Malm bedehus. I lengre tid har de sett etter alternativer. Nå skal det bygges nytt.

I januar i år ble det sendt inn en søknad til Verran kommune om å fradele en eiendom i Holdervegen. Kjøper av den ti mål store tomta, er Den Læstadianske forsamling i Malm. I slutten av forrige måned ble fradelinga av tomta godkjent.