Vegvesenet rassikrer deler av Fv. 720

GEITVIKA: Denne uka startet arbeidet med å rassikre deler av Fv. 720 fra Follafoss mot Verrabotn.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

I Geitvika, to kilometer vest for Follafoss har Statens vegvesen startet arbeidet med å rassikre Fylkesveg 720.

Ifølge byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen skal man renske vekk løst fjell, samt sikre andre deler av fjellet ved blant annet å montere bolter. Arbeidet i geitvika er ventet å ta cirka 14 dager. Området vil bli lysregulert.