Vegvesenet rassikrer deler av Fv. 720

GEITVIKA: Denne uka startet arbeidet med å rassikre deler av Fv. 720 fra Follafoss mot Verrabotn.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

I Geitvika, to kilometer vest for Follafoss har Statens vegvesen startet arbeidet med å rassikre Fylkesveg 720.