Nå blir det gang- og sykkelvei langs E6 på Mære og i Kvam

Fornøyde politikere: Kristoffer Vikan (FrP) og Tor Arne Garnvik (V) er glad for at det er satt av penger til to gangveier i gamle Nord-Trøndelag. - Det oppleves ikke trygt å gå mellom Mære og Sparbu. Endelig ble det bevilget penger til dette, sier lokalpolitikerne i Steinkjer.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Nå er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sparbu – Mære, og på strekningen Kvam – Grøtan.