Nå blir det gang- og sykkelvei langs E6 på Mære og i Kvam

Fornøyde politikere: Kristoffer Vikan (FrP) og Tor Arne Garnvik (V) er glad for at det er satt av penger til to gangveier i gamle Nord-Trøndelag. - Det oppleves ikke trygt å gå mellom Mære og Sparbu. Endelig ble det bevilget penger til dette, sier lokalpolitikerne i Steinkjer.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Nå er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sparbu – Mære, og på strekningen Kvam – Grøtan.

- Behovet for gangvei har vært stort i mange år. Det er bra at vi nå får det til med midler fra statsbudsjettet, sier Kristoffer Vikan (FrP) og Tor Arne Garnvik (V), som håper det også kan bidra til bolyst.