På tråden for tv-aksjonen

Øystein Bjørnes, Kirsti B. Arntsen, Gunnar Thorsen og Tone Fossan Ertsås er klar for den årlige ringeaksjonen 17. oktober. 

Nyheter

Næringslivet og folkevalgte kaster seg over telefonen for å få flere til å «blimed» på tv-aksjonen. 

– Med utenforskap som tema er årets tv-aksjon midt i kjernen for de store utfordringene i kommunen, så jeg tror på en rekordaksjon, sier varaordfører Øystein Bjørnes.

Den lokale aksjonskomiteen får hjelp av det lokale næringslivet med Kirsti B. Arntsen i Steinkjer Næringsforum og banksjef Gunnar Thorsen i Sparebank 1 i spissen. Den årlige ringeaksjonen blir i år onsdag 17. oktober, før den nasjonale tv-aksjonen 21. oktober. Det sammenfaller med næringslivsturen til Gdansk i regi av næringsforumene i Steinkjer, Verdal og Stjørdal.

– Utenforskap er tema for bedriftsturen, så selv om mange bedriftsledere er bortreist denne dagen passer det fint med en ringerunde, sier Kirsti B. Arntsen.

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.