For bløtt til å fikse vegen før helga

HULLETE: Fylkesveg 6924 fra Malm og opp til Follavatnet er i meget dårlig forfatning med store groper. Mye nedbør og flat veg får ta skylda. Vegvesenet setter inn ressurser når det blir tørt.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Fv. 6924 fra Malm til Follavatnet og Fv. 6330 fra Follafoss til Follavatnet er i meget dårlig forfatning.