Verran kommune fører fremdeles en intens jakt på nye drivere til butikken på Verrastranda

Ny dato: 24 november

Det er enighet i kommunestyret i Verran at de ønsker fortsatt liv i butikken på Verrastranda. Nå har man gitt livsforlengende bistand en måned til.

BUTIKKEN: I oktober 2014 ble butikken nyåpnet med nytt drivstoffanlegg. I juli ble det bevilget 150.000 kroner til drift fram til 20. oktober. Nå har kommunestyret bedt Jekta AS om å holde butikken åpen til 20. november.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Kommunestyret vedtok 20. november som avslutningsdato. Ledelsen i Jekta AS, som driver butikken, har satt datoen til 24. november som er en mer hensiktsmessig dato.

– Det er utrolig viktig at vi legger til rette for bosetting i hele kommunen. Da er både butikk og skole viktig. Næringsavdelinga har gjennomført en rekke avklaringer om videre drift for butikken på Verrastranda. Det er arbeidskrevende, og det er ikke enkelt til å få inn nye drivere. De har sett på en rekke muligheter. Jeg har fått tilbakemelding fra næringsavdelinga at de ser for seg å avslutte denne prosessen neste uke, sa rådmann Torunn Austheim på kommunestyremøtet torsdag.