Verran kommune fører fremdeles en intens jakt på nye drivere til butikken på Verrastranda

Ny dato: 24 november

Det er enighet i kommunestyret i Verran at de ønsker fortsatt liv i butikken på Verrastranda. Nå har man gitt livsforlengende bistand en måned til.

BUTIKKEN: I oktober 2014 ble butikken nyåpnet med nytt drivstoffanlegg. I juli ble det bevilget 150.000 kroner til drift fram til 20. oktober. Nå har kommunestyret bedt Jekta AS om å holde butikken åpen til 20. november. 

Nyheter

Kommunestyret vedtok 20. november som avslutningsdato. Ledelsen i Jekta AS, som driver butikken, har satt datoen til 24. november som er en mer hensiktsmessig dato.