Inviterer til åpen samtale om byutvikling

BYUTVIKLING: Mye har skjedd i Steinkjer sentrum siden dette bildet ble tatt i 2012, og mer skal skje. Men hvilken utvikling ønsker vi? Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Onsdag 26. september inviterer kommuneantikvaren i Steinkjer, Sparbyggja fortidsminnelag og eierne av Hegdahl-gården i Steinkjer til åpent møte om Steinkjers byutvikling. De ønsker å ha en åpen samtale om byutvikling – i Hegdahl-gården i Kristofer Uppdalsgate 3 i Steinkjer.

Erling Okkenhaug, som har engasjert seg i diskusjoner om byutvikling mange steder i Norge kommer. Han vil innlede den åpne samtalen om byutviklingen i Steinkjer. I panelet sitter følgende: Ordfører Bjørn Arild Gram, Stein Storsul, Carl Olav Severeide, Grete Waaseth, Egil Stensheim, Kirsti Arntsen og Hallgrim Bremset.