Nå er det ny giv på Lagatun

I NY DRAKT: Lagatun forsamlingshus i Sør-Beitstad gjennomgår en storstilt oppussing til 65-årsjubileet, og denne gjengen varsler ei ny tid for huset. Fra venstre Åge Garnvik, Marit A. Danielsen, Magnhild Jenshus Nordseth og Ingri Angell-Petersen Grønnesby.  Foto: Tore Vikan

Nyheter

Det lukter maling i salen på Lagatun, og stillaser og gardintrapper står fortsatt framme. En omfattende bygdedugnad nærmer seg slutten.

– Det er lagt ned omtrent 350 dugnadstimer for å male opp huset. Det er en utrolig dugnadsånd i bygda, og vi har vært bevisste på å invitere yngre folk med å dugnad også, for at de forhåpentligvis skal få et større eierforhold til det, forteller Anja Gotvassli, som er kasserer i husstyret.