Nå blir det ett felles menighetsblad

hangler og går: – Nå er det bestemt at det skal lages ett felles kirkeblad for alle menighetene i Steinkjer og Verran. Det blir til sammen ti menigheter, sier Per Ivar Nicolaisen, som jobber som konsulent ved Steinkjer kirkelige felleskontor. 

Nyheter

Nå skal det bli ett felles kirkeblad for alle de ni menighetene i Steinkjer. Og Verran. Det første felles kirkebladet kommer etter planen til påske neste år.Forslaget om ett felles menighetsblad for alle menighetene i Steinkjer og Verran har vært ute på høring. Det er ti menigheter til sammen.