Nå blir det ett felles menighetsblad

hangler og går: – Nå er det bestemt at det skal lages ett felles kirkeblad for alle menighetene i Steinkjer og Verran. Det blir til sammen ti menigheter, sier Per Ivar Nicolaisen, som jobber som konsulent ved Steinkjer kirkelige felleskontor.  Foto: trine

Nyheter

Nå skal det bli ett felles kirkeblad for alle de ni menighetene i Steinkjer. Og Verran. Det første felles kirkebladet kommer etter planen til påske neste år.Forslaget om ett felles menighetsblad for alle menighetene i Steinkjer og Verran har vært ute på høring. Det er ti menigheter til sammen.