Familiedag på Bakken gård

bakken gård: Det er mange som bruker å ta turen til familiedagen på Bakken gård. Barn får da oppleve hvordan det var på et lite småbruk i gamle dager. I 2012 var Torgrim Fjeldstad bussjåfør, som kom til gårds for å hilse på Brynjar Solnes og hans barnebarn. Foto: Trine Binde Bratberg. 

Nyheter

– Søndag åpner vi dørene i alle hus og fjøs på Bakken gård i Stod. Store og små inviteres til historietime i gårdstunet, sier Svein Myhr, som kan friste med rømmegrøt, kaffe og vaffel.

Bakken gård var opprinnelig en husmannsplass, men på begynnelsen av 1900-tallet ble den kjøpt og ble da et småbruk. Småbruket ble drevet fram til 1980 – og lå brakk fram til Stiftelsen Bakken i 1989 overtok husene og sju dekar av jorda rundt. I dag er Bakken slik et småbruk var i tidsperioden 1920–1950.

– Alle maskiner og redskap er tatt vare på. Her er det alt fra slåmaskiner og treskeverk til halmrister og piggmaskin. Håndredskapen er også tatt vare på, sier Myhr, som har mye interessant å by på den dagen.

– Roger Lyngstad skal fortelle om gårdshistorie i Stod under Armfeldts felttog i bygda for 300 år siden. Det blir leik i tunet og natursti, underholdning med Magnhild Hagen Gaundal – og Bjørn Leo Finanger vil snakke om «Slåttenga og Gusthaugen», sier Myhr, som er leder i Stiftelsen Bakken.

Veien til Bakken vil være skiltet nord for Gusthaugen. Kafeen åpen fra kl. 12-15.