I tenkeboksen om Rismelen

De innovative planene for videre utbygging av Rismelen blir for dyrt. Nå stoppes anbudet, som betyr at prosjektet blir forsinket med ett år.

FOR DYRT: Den spektakulære aktivitetsbrua sikret Rismelen og Steinkjer kommune fire millioner kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet. Etter to anbudsrunder viser det seg at byggetrinn to av Rismelen blir for dyrt. Torsdag orienterte utviklingssjef Gunvor Aursjø formannskapet om det videre arbeidet med aktivitetsparken. 

Nyheter

Å begrense utenforskap og fysisk inaktivitet er målsetting nummer én for utbyggingen av Rismelen aktivitetspark. Første byggetrinn, som sto ferdig i fjor, ble umiddelbart en suksess, men de videre planene for parken og Martenshagen er vel så spektakulære.