Mobile vanntåkeanlegg skal sørge for økt brannsikkerhet til utsatte grupper

Vanntåke kan redde liv

Når en brann oppstår, teller hvert sekund og minutt. Dette vanntåkeanlegget kan derfor bety forskjellen på liv og død.

REDDER LIV: Trond Marius Fornes fra Brannvesenet Midt IKS likte det han så da vanntåkeapparatet ble demonstrert for teknisk personell og representanter fra hjemmetjenesten og tildelingskontoret.  Foto: Tore Vikan

Nyheter

Hver eneste dag er det branntilløp og branner rundt om i landet, og statistikk viser at 8 av 10 branner/branntilløp i private hjem skjer hjemme hos personer som befinner seg i en av disse tre risikogruppene: eldre, personer med rusproblemer og personer med psykiske problemer.