Avfallscontainere til besvær i Otto Sverdrups veg

Krangel til fylkesmannen

En langvarig krangel om parkeringsplasser og nedgravde avfallscontainere på Skjefte skal avgjøres av fylkesmannen.

Nedgravde avfallscontainere har stort sett blitt godt mottatt i sentrumsnære boligstrøk, men i Otto Sverdrups veg førte plasseringen til en krangel som nå sendes til endelig avklaring hos fylkesmannen. 

Nyheter

Det startet med det tidkrevende og omfattende arbeidet med utskiftning av vann og avløp, og opprustning av Otto Sverdrups veg på Skjefte. I den forbindelse ble det vedtatt å etablere nedgravde avfallscontainere i nabolaget.