Avfallscontainere til besvær i Otto Sverdrups veg

Krangel til fylkesmannen

En langvarig krangel om parkeringsplasser og nedgravde avfallscontainere på Skjefte skal avgjøres av fylkesmannen.

Nedgravde avfallscontainere har stort sett blitt godt mottatt i sentrumsnære boligstrøk, men i Otto Sverdrups veg førte plasseringen til en krangel som nå sendes til endelig avklaring hos fylkesmannen.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Det startet med det tidkrevende og omfattende arbeidet med utskiftning av vann og avløp, og opprustning av Otto Sverdrups veg på Skjefte. I den forbindelse ble det vedtatt å etablere nedgravde avfallscontainere i nabolaget.

Ny parkeringsplass

Forslaget om å bruke deler av en ny opparbeidet parkeringsplass ved rekken ved garasjer i Otto Sverdrups veg ble derimot dårlig mottatt i nabolaget. I august 2017 inviterte enhet renovasjon til en orientering. Da kom det fram «sterke motforestillinger i forhold til å avgi parkeringsplasser til felles renovasjonsløsning».