40 deltakere på Starte og drive bedrift-dag

Gründerpåfyll

Starte og drive bedrift-dagen holdes rundt omkring i Norge – og nylig kom tilbudet til Inderøy. Blant 40 deltakere var det noen fra Steinkjer/Verran.

gode råd å få: Astrid Skogseth (f.v.) representerte Steinkjer Næringsselskap på Starte og drive bedrift-dagen i Inderøy forrige uke. Anne Lein Kristiansen fra Sparbu jobber som prosjektleder i Tindved kulturhage, som i lag med Brønnøysundregistrene, Patensstyret og Norid arrangerte dagen. Det arrangeres Starte og drive bedrift-dag flere steder i landet. I denne regionen var det i Inderøy.  Foto: vet ikke

foredragsholdere: Anne Peggy M. Schiefloe (f.v.) er inkubatorleder ved T: Lab. Kari Anne S. Kvarving driver Kvarving Kommunikasjon – og Signar Slåttøy fra Brønnøysundregistrene ledet det hele.  Foto: anne lein kristiansen

patentstyret: Kenneth Bech fra Patentstyret hadde flere gode råd å komme med. Han var én av 22 foredragsholdere.  Foto: Anne Lein Kristiansen

Nyheter

Starte og drive bedrift-dagen ble arrangert i Tindved kulturhage på Spiren i Inderøy 29. august.

– Dette var et gratis arrangement for alle som ønsker å starte egen bedrift, eller som allerede er nyoppstartet i regionen. Det er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Patentstyret, Norid og Tindved, sier Anne Lein Kristiansen fra Sparbu, som er prosjektleder i Tindved kulturhage.

40 gründere deltok

Det var 40 som deltok på Starte og drive bedrift-dagen – og 22 foredragsholdere som bidro. Patentstyret, T. Lab, Brønnøysundregistrene og Steinkjer Næringsselskap var noen av dem.

– Som gründer – og spesielt når man er ny i gründerverdenen, er det mange aktører og instanser en skal forholde seg til. Det er ikke bestandig like enkelt å få oversikten over hvem som gjør hva, derfor var Starte og drive bedrift-dagen en gyllen mulighet til å møte representanter fra de sentrale etater og andre private virksomheter. De kan bistå en på veien som selvstendig næringsdrivende, sier Anne Lein Kristiansen.

Hun sier samarbeid mellom aktørene er viktig for å legge til rette for at gründere skal kunne lykkes.

– Det kan gi ringvirkninger i form av flere arbeidsplasser og økt bolyst i distriktene, sier Kristiansen, som hadde følgende mål for dagen:

Mål for dagen

«Formidle informasjon om det som er det vesentligst for etablereren i start- og driftsfasen.

Skape engasjement og motivasjon til økt etablering og verdiskapning.

Gjøre det lettere å starte og drive bedrift.

Øke interessen for å starte og registrere egen bedrift. Oppnå flere registrerte foretak med større overlevelsespotensial».