Viktig talerør for idretten i Steinkjer

Steinkjer idrettsråd har inngått samarbeidsavtale med Steinkjer kommune.

AVTALE: Ordfører Bjørn Arild Gram og Marit Moe, leder i Steinkjer idrettsråd, signerer en ny samarbeidsavtale.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

– Det gjøres mye fantastisk arbeid i regi av de mange idrettslagene, spesielt for barn og unge. Derfor er det viktig med et aktivt og velfungerende idrettsråd, som kan være et talerør for idretten i Steinkjer, sier ordfører Bjørn Arild Gram.

Steinkjer idrettsråd er et fellesorgan for idretten i Steinkjer kommune. De seks medlemmene er valgt av og blant idrettslagene i kommunen. De har ansvaret for kommunens prioritering av spillemidler, og fordeler både nasjonale og lokale tilskudd til idretten.

– Vi følger alltid idrettsrådets innstilling når det gjelder prioritering av spillemidler, sier Gram.

Marit Moe er glad for tilliten og en ny samarbeidsavtale med kommunen.