Testet ut tre alternativer

Ole Fladvad og Anton Rikstad i turistforeningen i Steinkjer har testet ut hvilket geografisk midtpunkt i Nye Steinkjer kommune som vil passe best for turfolket.

MED HELE VERRABOTN: Ola Fladvad og Anton Rikstad i turistforeningen er helt klare på at de går for at hele Verran, slik grensa er i dag, er det beste alternativet for å sette opp et merke for å markere Nye Steinkjer kommunens geografiske midtpunkt.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Kartverkets Harald Stavestrand har i en årrekke regnet ut arealtyngdepunkter for kommuner og lokale interessenter. På fritiden har han utviklet sin egen «midtpunkt»-generator. Det er også han som for tolv år siden beregnet at Norges geografiske midtpunkt lå omtrent midt mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet i Steinkjer kommune, Nå har han regnet ut hva som blir Nye Steinkjer kommunes geografisk midtpunkt. Den første beregningentok utgangspunkt i at Verrans grense mot Indre Fosen blir slik grensa er i dag. Så beregnet han hvor midtpunktet blir om det blir slik Fylkesmannen har tilrådet Kommunaldepartementet.