Testet ut tre alternativer

Ole Fladvad og Anton Rikstad i turistforeningen i Steinkjer har testet ut hvilket geografisk midtpunkt i Nye Steinkjer kommune som vil passe best for turfolket.

MED HELE VERRABOTN: Ola Fladvad og Anton Rikstad i turistforeningen er helt klare på at de går for at hele Verran, slik grensa er i dag, er det beste alternativet for å sette opp et merke for å markere Nye Steinkjer kommunens geografiske midtpunkt.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Kartverkets Harald Stavestrand har i en årrekke regnet ut arealtyngdepunkter for kommuner og lokale interessenter. På fritiden har han utviklet sin egen «midtpunkt»-generator. Det er også han som for tolv år siden beregnet at Norges geografiske midtpunkt lå omtrent midt mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet i Steinkjer kommune, Nå har han regnet ut hva som blir Nye Steinkjer kommunes geografisk midtpunkt. Den første beregningentok utgangspunkt i at Verrans grense mot Indre Fosen blir slik grensa er i dag. Så beregnet han hvor midtpunktet blir om det blir slik Fylkesmannen har tilrådet Kommunaldepartementet.

Tre alternativer

Fellesnemnda i Nye Steinkjer kommune mener Fylkesmannens tilråing er helt feil, og ordførerne i begge kommuner skal ned til kommunalminister Monica Mæland og snakke sin sak. Dette alternativet vil bli et sted midt imellom de to andre punktene – geografisk sett. For turgåere i Steinkjer vil det aller beste være punktet basert på Fellesnemndas grense-ønske. Det vil antakelig bli omtrent midt på stien opp til det populære turmålet Svartjønnhytta i Steinkjer. Ei hytte som blir drevet av Den Norske Turistforening.