Tar støyten for byggerot

Fylkeskommunens rivenekt av Barnas hus forsinker bygging av omsorgsboliger for unge med nedsatt funksjonsevne. Det merkes ved avlastningsenheten.

STORT PRESS: Enhetsleder Marte Haugland fortalte om stort press på tjenestene til avlastningsboligen i Søndre Egge. En årsak er forsinkelsen av Martenhagen bofellesskap, som ble stoppet etter innsigelse fra fylkeskommunen. 

Nyheter

– Av de 17 brukerne som nå er hos oss, er det fire ungdommer som venter på egen omsorgsbolig. Det betyr at vi må gi avlastning til flere familier, som igjen betyr mindre muligheter til å gi tilrettelagt avlastning til familier som er helt avhengig dette tilbudet, sier enhetsleder Marte Haugland ved avlastningsboligen i Søndre Egge.