Inviterer til åpent møte

Kultursjef Leif Terje Nilsen inviterer frivilligheten til et åpent møte om kulturprosjektet i sentrum.

BLI MED: Kultursjef Leif Terje Nilsen inviterer til åpent møte om prosjekt Jakob. – Her er alle velkomne og vi håper at ungdommen blir med i planleggingen, sier Nilsen. 

Nyheter

– Det er utrolig viktig at alle blir hørt og får anledning til å komme med innspill i planleggingen av prosjekt Jakob. Det gjelder både Samfunnshuset og det nye kulturhuset. Derfor inviterer vi til åpent møte tirsdag 11. september, sier Nilsen.

Prosjektledelsen med Atle Romstad, Stein Storsul, Leif Terje Nilsen og Arnodd Grøttum deltar på møte for å presentere siste nytt fra planleggingen, og ta med innspill fra frivilligheten.

– Det kan være lokale band eller frivillige lag og organisasjoner som ønsker å bruke kulturhuset. Møtet er åpent for alle, og vi håper at ungdommen møter opp, sier Nilsen.

Et godt samarbeid med frivilligheten trekkes fram som en suksessfaktor i en slik kultursatsing.

– Det er en av tilbakemeldingene vi har fått fra andre kommuner som har gjennomført tilsvarende kultursatsinger. Mange er allerede involvert i planleggingen, men for å være helt sikker på at alle blir hørt, inviterer vi til et åpent møte, sier kultursjefen.