Går videre med Silicon Seaside

Formannskapet sier ja til kun boligbygging langs deler av strandkanten på Nordsileiret, men begrenser omfanget.

KRYMPER: Med vedtaket i formannskapet må eierne PLG Eiendom AS droppe boligplanene på den såkalte Ahlsell-tomta, lengs til venstre på skissen, men går videre med detaljregulering av resten av området. - Jeg er positivt overrasket, sier Carl Olav Severeide, daglig leder i PLG Eiendom AS. 

Nyheter

Anne Berit Lein (Sp) la fram det alternative forslaget på vegne av partiene Sp, H og V, som ble vedtatt med ni mot to sommer (1 SV og 1 Ap).