Nortura utreder framtida i Steinkjer

Nortura vurderer avvikling av skjæring ved Nortura Steinkjer og å flytte aktiviteten til andre anlegg.

Norturas anlegg i Steinkjer sysselsetter rundt 200 personer.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Nortura Steinkjers hovedaktivitet er slakting og skjæring av gris. Fabrikken har totalt 200 medarbeidere. En arbeidsgruppe skal nå se på om det er mulig, og eventuelle konsekvenser av å flytte skjæring til andre Nortura-anlegg, melder Nortura i en pressemelding.

Nortura vurderer fortløpende sin industristruktur. Forbedringsprogrammet 2018-2020 slår fast krav til forbedret resultat slik at Nortura styrker sin konkurransekraft. Per i dag har konsernet for lav kapasitetsutnyttelse på skjæring.