På plass i nytt hybelhus

Et splitter nytt, moderne og miljøvennlig hybelhus ventet elevene da skoleåret startet på Mære landbruksskole.

NYTT OG FLOTT: Jannike Munkhaugen er leder for det nye hybelhuset på Mære. – Vi overtok bygget samme dag som elevene kom, så vi er fortsatt i innkjøringsfasen, men det blir veldig bra, sier hun.  Foto: Tore Vikan

Nyheter

Mellom 40 og 50 av de rundt 150 elevene på Mære landbruksskole bor på skolens internat. Forrige skoleår måtte disse bo litt rundt omkring – både andre steder på skoleområdet og på Betania – mens det gamle og svært nedslitte internatet fra 60-tallet ble revet og erstattet med et nytt.