På plass i nytt hybelhus

Et splitter nytt, moderne og miljøvennlig hybelhus ventet elevene da skoleåret startet på Mære landbruksskole.

NYTT OG FLOTT: Jannike Munkhaugen er leder for det nye hybelhuset på Mære. – Vi overtok bygget samme dag som elevene kom, så vi er fortsatt i innkjøringsfasen, men det blir veldig bra, sier hun. 

Nyheter

Mellom 40 og 50 av de rundt 150 elevene på Mære landbruksskole bor på skolens internat. Forrige skoleår måtte disse bo litt rundt omkring – både andre steder på skoleområdet og på Betania – mens det gamle og svært nedslitte internatet fra 60-tallet ble revet og erstattet med et nytt.