Egge prioriteres først

Egge barneskole får den første av de fire millionene som er satt av til opprusting av skolenes uteområder. Behovet er på over 20 millioner kroner.

EGGE BARNESKOLE: I forbindelse med utbyggingen av Egge barneskole ble det populære uteområdet forvandlet til et anleggsområde. Utbyggingen har en økonomisk ramme på 60 millioner kroner, men det er ikke satt av penger til uteområdet i byggeprosjektet. Nå foreslår rådmannen å bruke 1,5 mill. kroner på uteområdet. 

Nyheter

Det er satt av én million kroner i året i perioden 2018–2021 til investeringer på uteområdene til de 12 skolene i Steinkjer kommune. Seks skoler har utarbeidet planer for uteområdet: Egge barneskole, Henning skole, Lø skole, Ogndal skole, Egge ungdomsskole og Steinkjer ungdomsskole.