Økt barnesatsing

Nå blir det en storstilt satsing på barns helse i Steinkjer– takket være nesten fem millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet.

PROSJEKTMIDLER: Takket være tilskudd fra staten kan enhet barn og familie i Steinkjer kommune, med leder Marianne Vollen i spissen, starte en storstilt satsing på barns helse. Engangspengene betyr flere helsesøstre og bedre oppfølging av både barn og familier. 

Fakta
  • Her er noen av satsingene som tjenesteenhet Barn og familie har fått til:
  • Foreldrestøttende tiltak i helsestasjonen – 1.500.000 kroner
  • Styrking av skolehelsetjenesten i barneskolen – 1.820.000 kroner
  • Styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole – 440.000 kr.
  • Seksuell helse asylanter og flyktninger – 100.000 kroner
  • Oppstartskoordinator – 680.000 kroner
  • Habiliteringsforløp – 430.000 kroner
Nyheter

– Det er en massiv styrking av de kommunale tjenestene. Det utgjør nesten en tredjedel av driftsbudsjettet til enheten, sier Marianne Vollen, enhetsleder for barn og familie i Steinkjer kommune.

I løpet av 2017 og 2018 har enheten fått totalt 4.970.000 kroner i tilskudd til en rekke tiltak. De største satsingene er på helsestasjonen og skolehelsetjenesten i barneskolen.

Siden 2014 har forebygging og oppfølging av barn og unges helse blitt prioritert gjennom kommunens rammetilskudd i statsbudsjettet, men lite av pengene har gått til å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Steinkjer.

– Det at vi får så mye tilskudd, skyldes at Helsedirektoratet mener vi tenker rett når det gjelder forebygging og satsingen på barns helse, sier Vollen.

Tall fra sammenlignbare kommuner viser at Steinkjer kommune bruker lite penger, både på helsestasjon og skolehelsetjenesten, og at kommunen ikke innfrir normen for antall helsesøstre i skolen. Samtidig er andelen unge og familier som sliter større enn i andre kommuner.

– Disse pengene er ikke evigvarende, vi kan få tilskudd i maksimalt tre år. Det betyr at vi må jobbe for å få satsingene inn i kommunens driftsbudsjett, sier Marianne Vollen.