Rehabiliterer dammer for 150 millioner kroner

Holden må tappes ned over sju meter

BETONG: Stine Kvalø Nordseth og Steffen Ramberg står på betongdammen på Holden som ble oppført på slutten av 1930-tallet. Fra og med neste år vil det bli stor anleggsvirksomhet her, med en topp i 2020. 

Nyheter

Sommeren 2020 vil vannstanden i Holden bli mer enn sju meter lavere enn vanlig. Sannsynlig vil også Selavatnet og Strømsetervatnet få mye lavere vannstand i 2020 enn i dag. NTE skal rehabilitere dammene for store summer.