Umulig med utvidelse

El-tjeneste Steinkjer omsatte for 110 millioner kroner i fjor. De er en kjempestor bedrift med 14 ansatte på Nordsileiret, som per i dag ikke har mulighet til å vokse.

nærme sjøkanten: Det er ikke så mange som er klar over at det er en bedrift som heter El-tjeneste i Steinkjer. Bedriften har vært etablert på Nordsileiret i mer enn 30 år. – Vi er satt i en vanskelig situasjon i forhold til ekspansjon. Per i dag har vi ikke mulighet til å utvide, for vi får ikke kjøpt mer tomt. Vi har prøvd, sier Sølvi Ekle, som er daglig leder. Joar Svepstad er fabrikksjef. Selskapet Silicon Seaside AS eier tomta nedenfor dem mot sjøen, og det har de gjort i 14 år. De planlegger å bygge leiligheter.  Foto: trine

Nyheter

– Det som bekymrer oss er at vi per i dag ikke har mulighet til å vokse. Vi har ikke umiddelbare planer om å ekspandere, men styret vårt planlegger vekst på lengre sikt. Vi synes det er en håpløs situasjon her på Nordsileiret med tanke på utvidelse, sier Sølvi Ekle, daglig leder i El-tjeneste Steinkjer.