Glimt fra en svunnen tid

I 96 år var Helge-Rein-By Brug med på å prege Byafossen-samfunnet. Nå er historien utgitt som bok.

UNIK INDUSTRIHISTORIE: Morten Stene har samlet historien til Helge-Rein-By Brug mellom to permer, noe Kirsten Lange fra styret i By Brug er svært godt fornøyd med. 

Nyheter

Da aksjeselskapet Helge-Rein-By Brug ble etablert i 1896, var det starten på et lite industrieventyr litt utenom det vanlige, og selve grunnlaget for samfunnet som vokste fram på Byafossen utover 1900-tallet.

Etter at produksjonen ble avviklet i 1992, er historien til industribedriften i ferd med å gå i glemmeboka. Det ønsket dagens By Brug å forhindre, og hyret inn Morten Stene for å lage bok.

– Det handlet rett og slett om å fange opp historiene til de siste kildene som hadde førstehånds kjennskap til driften og arbeidslivet på Helge-Rein-By Brug. Det er ikke sa mange igjen, og nå har vi fått samlet både historien om bedriften og menneskene som jobbet der, sier Kirsten Lange, som sitter i styret i By Brug, og som tidligere var daglig leder.

– Fantastisk historie

Morten Stene er altså den som har skrevet boka, og han mener Helge-Rein-By Brug har en fantastisk historie:

– Da de startet opp med produksjon av tremasse av gran til papirproduksjon i 1896, var det nybrottsarbeid, og da de avviklet i 1992, var de en raritet og etterlevning fra tidligere tider. Som industribedrifter flest, var også «Bruket» lukket, og mange visste ikke hva som ble produsert der. Produktet var tremasse, og det ble solgt til andre industribedrifter – primært i utlandet, forteller Stene.

Han ble imponert over mengden dokumentasjon og bilder som fantes i By Brugs arkiver.

– Alt er blitt tatt vare på, det var mye å velge iblant årsmeldinger og bilder, sier Stene, som har supplert med bilder fra Foreningen Gamle Steinkjers rikholdige Knoph-arkiv.

Kan fenge mange

Rundt 500 personer har jobbet på Helge-Rein-By Brug i løpet av de 96 årene det var i drift, og det er nå gjort en stor jobb med å spore opp gjenlevende ansatte og deres etterkommere, slik at de skal få denne boka.

– Denne boka er naturligvis aller mest interessant for dem, men jeg har tro på at den også skal fenge folk med historisk og faglig interesse, sier Lange.

– Det er også mye Byafossen-historie i boka, i tillegg til at den viser hvordan konjunkturene i verdensmarkedet også påvirket situasjonen lokalt, sier Stene.

Få damer

Av de mer kuriøse detaljene fra boka, kan vi blant annet nevne at kun 12 damer jobbet i bedriften i løpet av 96 år. Det avsløres også at det forelå planer om å bygge en elektrisk jernbane fra Byafossen til Bogen. Det ble det ikke noe av, men mange husker nok fortsatt taubanen som gikk utover til Bogakaia.

– Det er generelt en spennende industrihistorie fra fløting til automatisering og digitalisering, sier Kirsten Lange.

Boka selges i boden til Foreningen Gamle Steinkjer under martnan, og hos Steinkjer bokhandel.