Grensa blir der de ønsket

Verran kommune og Indre Fosen kommune ble ikke enige om hvor den nye kommunegrensa skulle gå. Nå har Fylkesmannen gitt sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Grense Verrabotn: Slik ser grensa til Fylkesmannen ut i deres tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter all sannsynlighet vil dette bli grensa mellom Nye Steinkjer kommune og Indre Fosen kommune 1. januar 2020.  Foto: Privat

Nyheter

«Fylkesmannens tilrådning er at det foretas en grensejustering mellom dagens Verran kommune og Indre Fosen kommune. Forslag til grense er utarbeidet i samarbeid med Statens kartverk. Forslaget til grense er nært opp mot opprinnelig innbyggerinitiativ. Sammenlignet med Verran kommunes forslag, utgjør dette en forskjell med at både industriområdet og større utmarksområder overføres til Indre Fosen kommune», skriver Fylkesmannen i sitt brev til departementet.

Innbyggerinitiativ

Det var i januar 2015 at innbyggerne i Verrabotn sendte en søknad om å bli en del av Rissa kommune. I den samme søknaden lå det også et forslag om hvor den nye kommunegrensa skulle gå. Søknaden ble sendt etter en spørreundersøkelse i bygda, hvor det kom fram at ni av ti ville til Rissa kommune.