Vegen forbi Jådåren

Statens vegvesen har utredet fire alternative traseer for ny Fv. 17 gjennom eller forbi Jådåren. Anbefalt trasé er på sørsiden av dagens FV. 17.

Fv. 17 Jådåren: Her anbefaler vegmyndighetene at vegtraseen forbi Jådåren skal gå. Dette blir sør før dagens Fv. 17.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Da Statens vegvesen presenterte planen om ny Fv. 17 gjennom Jådåren på grendehuset Jadarheim i februar i år, ble det lagt fram to alternativer. På det møtet ble det også presentert et tredje trasévalg fra grunneiere i området. Disse alternativene ble sendt ut på høring.