Vegen forbi Jådåren

Statens vegvesen har utredet fire alternative traseer for ny Fv. 17 gjennom eller forbi Jådåren. Anbefalt trasé er på sørsiden av dagens FV. 17.

Fv. 17 Jådåren: Her anbefaler vegmyndighetene at vegtraseen forbi Jådåren skal gå. Dette blir sør før dagens Fv. 17. 

Nyheter

Da Statens vegvesen presenterte planen om ny Fv. 17 gjennom Jådåren på grendehuset Jadarheim i februar i år, ble det lagt fram to alternativer. På det møtet ble det også presentert et tredje trasévalg fra grunneiere i området. Disse alternativene ble sendt ut på høring.