Kirkekonsert for orgel

I sommer inviteres det til konsert i Steinkjer kirke til inntekt for restaurering av orgelet i Egge kirke.

Konsert: Håkon Kuntze og Kirsten Knedal Andersen inviterer til konsert i Steinkjer kirke til inntekt for restaurering av orgelet i Egge kirke, som kan skimtes i bakgrunnen. 

Egge kirke er mye brukt, spesielt til bryllup nå i sommer, men orgelet er dessverre i dårlig stand.

Kirsten Knedal Andersen
Nyheter

– Kirkene i Steinkjer er et viktig kulturelt møtepunkt og treffpunkt, og fungerer som lokale kulturhus. Egge kirke er mye brukt, spesielt til bryllup nå i sommer, men orgelet er dessverre i dårlig stand, sier Kirsten Knedal Andersen i orgelkomiteen i Egge kirke.