53 trailere fra Tyskland

Nye Steinkjer skole skrus sammen av elementer i massivtre fra Tyskland.

53 trailere med elementer i massivtre fra Tyskland er i ferd med settes sammen til nye Steinkjer skole. – Vi er i rute og det vil være aktivitet på byggeplassen det meste av sommeren, sier Hans Kristian Musum (t.v.), prosjektleder for Skanska. Her sammen med Pål Christian Berg som er prosjektleder for Steinkjerbygg og byggherreombud Jan Arild Mediaas (t.h.).  Foto: Øyvind Bones

Målet er et tett bygg før vinteren og et grønt uteområde før elevene flytter inn til skolestart neste år

Hans Kristian Musum
Nyheter

– I gjennomsnitt vil det komme to lastebiler hver uke med elementer i massivtre, som fortløpende blir montert, sier prosjektleder Hans Kristian Musum i Skanska.

Skanska er totalentreprenør for nye Steinkjer skole, noe som innebærer at de har ansvaret for hele byggeprosessen. Steinkjerbygg KF er bestiller og prosjekteier, mens Jan Arild Mediaas er innleid byggherreombud for Steinkjerbygg.