Åtte bygninger i Steinkjer har nå fått blå informasjonsskilt

Skiltet "Ormen Lange"

Finn Rossing var bokstavelig talt på hjemmebane da han presenterte det nye info-skiltet.

Ormen Lange er et godt eksempel på etterkrigstidens nye boligformer, og har nå fått sitt blåe skilt. Fra venstre Finn Rossing, Tone Fossan Ertsås og Bodil Østerås.  Foto: Tore Vikan

Nyheter

Steinkjer kommune har det siste året montert blå informasjonsskilt på en rekke historiske bygninger i og rundt Steinkjer sentrum.