Åtte bygninger i Steinkjer har nå fått blå informasjonsskilt

Skiltet "Ormen Lange"

Finn Rossing var bokstavelig talt på hjemmebane da han presenterte det nye info-skiltet.

Ormen Lange er et godt eksempel på etterkrigstidens nye boligformer, og har nå fått sitt blåe skilt. Fra venstre Finn Rossing, Tone Fossan Ertsås og Bodil Østerås. 

Nyheter

Steinkjer kommune har det siste året montert blå informasjonsskilt på en rekke historiske bygninger i og rundt Steinkjer sentrum.