Nylig ble museet i Hovedbygningen ved Ringve Musikkmuseum gjenåpnet etter brannen for tre år siden

Steinkjerhistorie på Ringve i Trondheim

Ifølge direktøren ved Norges nasjonale musikkmuseum – Ringve, ble det masseprodusert lirekasser i Steinkjer. Det ble garantert laget minst 600 Steinkjerpositiver av en og samme instrumentmaker.

Produsert i Steinkjer i 1898: Det var Chr. Tharaldsen, som med hjelp av lokale håndverkere i Steinkjer laget dette Steinkjerpositivet i 1898. Det står utstilt i 2. etasje ved Ringve Musikkmuseum. Det nasjonale museet i Norge gjenåpnet nylig Hovedbygningen – etter brannen for tre år siden. Ringve Musikkmuseum ble åpnet i 1952.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

I andre etasje i hovedbygningen på Ringve Musikkmuseum i Trondheim står en av lirekassene/positivene som Christian Tharaldsen i Steinkjer laget. Lirekassen er fint merket med nummer, navn og stempel. Den ble laget i Stenkjær i 1898.

– På siste halvdel av 1800-tallet startet en masseproduksjon av positiver/lirekasser i Steinkjer. Christian Tharaldsen (1839–1923) produserte ca. 600 positiver, sier Ivar Roger Hansen, som er direktør ved Ringve.