Skal tenke smartere sammen

Steinkjer kommune, TFoU og SINTEF har inngått en ny partnerskapsavtale, som også omhandler landbruket.

NY AVTALE: Steinkjer kommune, med ordfører Bjørn Arild Gram i spissen, fornyet samarbeidsavtalen med Alexandra Bech Gjørv i SINTEF. Øyvind Skogvold i TFoU blir også en del av partnerskapet.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

– Vi må gjøre ting smartere i fremtiden, sier ordfører Bjørn Arild Gram, før han sammen med Øyvind Skogvold i Trøndelag Forskning og Utvikling og Alexandra Bech Gjørv signerte partnerskapsavtalen.

Tett samarbeid

Steinkjer kommune har de siste fire årene hatt et tett samarbeid med SINTEF i Trondheim.

– Det tredje punktet i avtalen omhandler landbruk. Steinkjer kommune er en av de aller største landbrukskommunene i landet, og vi har hele verdikjeden, så det vil bli utrolig viktig for oss i årene fremover, sa ordfører Gram.

For Trøndelag Forskning og Utvikling er avtalen et viktig ledd i fremtidens strategi.

– Vi er et lite forskningsinstitutt, så det er veldig viktig med allianser i fremtiden. Med dette partnerskapet formaliserer vi et allerede godt samarbeid med SINTEF.

Savnet teknologi

Alexandra Bech Gjørv var også opptatt av utviklingen av landbruket – og ikke overraskende teknologisk utvikling.

– Vi synger alle på den nye Trønder-sangen, men jeg merket meg at det ikke var noe om teknologi i teksten. Vi i SINTEF jobber for et bedre samfunn med teknologi, sa Alexandra Bech Gjørv foran et lydhørt publikum på Rådhuset forrige fredag.

SINTEF forbindes ikke først og fremst med det tradisjonsrike landbruket, men etter en liten gjennomgang konkluderte direktøren med at SINTEF har stor aktivitet innen landbruk.

– Vi jobber tett på utviklingen av presisjonslandbruk, foredling, matindustri og transport. Det viser at vi allerede har stor landbruksaktivitet, og med den nye partnerskapsavtalen er det konsensus om en felles satsing på landbruk, sa Alexandra Bech Gjørv.

Statusrapport

Den nye partnerskapsavtalen ble behandlet i siste formannskapsmøte før sommeren. Her ble det også lagt fram et kort statusrapport etter at den første avtalen ble inngått i 2014.

Her ramses det opp flere prosjektet, både innad i kommunen og med lokalt næringsliv, der SINTEF har bistått med fagkompetanse og med skriving av forskningssøknader.

Steinkjer kommune har bevilget 500.000 kroner til partnerskapet.