Siste skiltet endelig på plass

Ti kulturminner i Steinkjer er nå skiltet med profesjonelle skilt. Det siste som ble montert, var gravrøysene på Skåtangen ved Paradisbukta.

veiviser: – Et flott skilt viser nå vei og informerer om gravrøysene ved Paradsisbukta i Steinkjer, sier Torbjørn Haugen, som har vært pådriver for at viktige kulturminner i Steinkjer skulle bli skiltet.  Foto: TRINE

Nyheter

Det er arkeolog Kari Støren Bills som har laget skiltet på Skåtangen, som er ett at flere veivisningsskilt i Steinkjer. Hun har også laget skiltene ved de andre ni kulturminnene.