Slik blir hovedkunstverket i Helse- og beredskapshuset

May Bente Aronsen og Anders Lian vant konkurransen om utsmykking av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (ITHBH).

"Sverm" endrer form ut fra hvilken retning du ser det fra, og de to ringene som flettes inn i hverandre symboliserer samhandlingen mellom flere enheter som samles i huset. 

Nyheter

I forbindelse med byggingen av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er det gjennomført en konkurranse om utsmykking.

- Etter en innledende prekvalifisering, ble tre kunstnere invitert til hovedrunden, forteller kommuneantikvar og kunsthistoriker Robert Øfsti.

De tre inviterte var Anders Sletvold Moe, Lars Skjelbreia/Aleksander Stav, og May Bente Aronsen/Anders Lian. Det var sistnevnte som vant konkurransen med forlaget «Sverm».

Kunstverket består av 450 slanke trespiler i turkis og oransje hengende fra taket i den store vestibylen. Til sammen danner spilene to ringer som er tredd inn i hverandre.  Dette symboliserer på en enkel og slående måte at ITHBH blir en enhet av enheter, og at hver enhet består av individer.  Kunstverket blir synlig både fra utsiden når man nærmer seg bygget og fra kafeen i 2.etasje.

Sletvold Moes forslag var et stort veggmaleri og to veggrelieffer, mens Skjelbreia/Stav foreslo en hengende skulptur i pleksiglass, formet som en gigantisk tare.

- De tre forslagene var svært spennende og ulike, og alle kunne passet fint, men etter gjennomgang med KORO-konsulent og bruker-representanter, landet vi på "Sverm". Det vil bli en fin plassering i bygget, og verket kan også ses utenfra, sier Øfsti.

"Sverm" har en prislapp på 570.000 kroner. Det er totalt satt av rundt 1 million kroner til utsmykning i det nye helse- og beredskapshuset.

- Espen Tollefsen er engasjert til å lage fotokunst til flere fellesrom, og så vil det bli kjøpt inn mindre kunstverk til ulike deler av huset, forteller Øfsti.

"Sverm" vil være på plass i helse- og beredskapshuset 1. juli 2019.