Kan sette 6 mill. på bok

Selv om regnskapet til Verran kommune viser et overskudd på 7,5 millioner kroner i 2017, hadde omsorgssektoren 2,4 millioner kroner i overforbruk.

må jobbes: Ifølge rådmann Torunn Austheim må Verran kommune fortsatt jobbe hardt for å få ned driftsutgiftene. En gjenganger har vært et stort sykefravær innen omsorgssektoren i kommunen. Hun mener at pilene nå peker i riktig retning, og at sykefraværet er på vei ned. 

Nyheter

Etter at formannskapet hadde idedugnad om hva de vil bruke overskuddet på 7,5 millioner kroner til i forrige uke, er nå ideene konkretisert til fem ulike områder å bruke penger på.