Det bores, sprenges, kjøres og graves over alt

250 personer er på jobb hver dag med å bygge ny Fv. 17 og Fv. 720.
Nyheter

Leder for utbyggingen er Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen. Han er opptatt av at alle berørte parter i utbyggingen hele tiden får god informasjon om prosjektet. Støtt og stadig legges det ut filmsnutter, bilder og tekst på vegprosjektets Facebook-side og hjemmeside.