Bygdemobiliserer igjen

På Verrastranda bor det litt over 100 personer. Nå kjemper de igjen en kamp om å beholde butikken, nervesenteret i bygda.

OFFENSIVE: Ledere i ulike lag og foreninger på Verrastranda lar seg ikke stoppe av at butikken avvikles. Bjørn Skjelstad (t.v.), Grete Mari Sand, Hege Lindstrøm, Solbjørg Karlsen, Dorthea Sand, Berit Rødsjø, Torunn Bergsmo Stavrum, Per Stavrum, Tora Stavrum Norum og Kjell Arne Furunes i bygdemobiliseringa møttes denne uka. Ny leder for bygdemobiliseringa ble Hege Lindstrøm. 

BUTIKKEN: I oktober 2014 ble butikken nyåpnet med nytt drivstoffanlegg. Nå er det etter all sannsynlighet slutt. 

FORMANNSKAPET: Jon Arve Hollekim og Lisa Haug fra Jekta AS forklarer formannskapet i Verran om hvorfor de ser seg nødt til å avvikle butikken på Verrastranda. 

Nyheter

Mandag i forrige uke møttes lederne i Verrastrandas lag og foreninger til møte på samfunnshuset. Stedet var et av klasserommene til skolen som ble lagt ned av politikerne i Verran i 2013. Nå skal det snakkes om Nærbutikken som er mer enn i faresonen. Verrastranda var uten butikk fra 2006 til 2008. Da dannet lederne i lag og foreninger, Bygdemobilisering Verrastranda, for å få tilbake butikken. Den kampen lyktes de med. For bare fire år siden så alt rosenrødt ut for butikken. Gjennom Merkurprogrammet ble det anlagt nytt drivstoffanlegg, og det ble satt inn nye kjøledisker og annet utstyr i lokalene. Lokaler som er eid av bygdefolket selv, pusset opp på dugnad, og som butikken har kunnet drive i, uten husleie.

– Butikken er viktig for oss. Der har vi handel, drivstoff, tipping, bibliotek, bruk’n, salg av fiske- og jaktkort, ulike servicefunksjoner og ikke minst lørdagskafeen, sier Kjell Arne Furunes.

Han har sittet som leder av bygdemobiliseringa siden starten. Da meldinga kom at Jekta AS ville avvikle butikken, sendte de brev til Verran kommune.Et brev som ble tatt opp i formannskapsmøtet tirsdag. I brevet tar de opp en rekke argumenter for å beholde nervesenteret i bygda.

– Vi håper virkelig at kommunen og Jekta klarer å finne andre til å drive butikken videre. Vi har selvsagt forståelse for at økonomi er et viktig argument for å drive butikken, sier Furunes.

– Selv om man klarer å redde butikken, så vil vi som bor her fortsatt leve her. Så vi må være offensive. Vi har fått til store ting før, og det vil vi gjøre i framtida også, sier Berit Rødsjø.

Allerede før butikkens endelige skjebne er avgjort, er strandbyggene i gang med å planlegge hvor de kan ha lørdagskafe uten butikken.

Ifølge daglig leder, Lisa Haug i Jekta AS, har underskuddet i butikken de siste årene vært store. I 2015 var underskuddet 184.000, i 2016 178.000 og i 2017 hele 359.000 kroner.

– For 2018 ser det ut til at underskuddet blir cirka 400.000 kroner, sa Haug til formannskapet.

Andre argumenter for ikke å kunne drive butikken videre er at butikken ikke er en reell attføringsarena, og at kravet fra NAV for å være godkjent, er at virksomheten til Jekta er tilknyttet attføring. Lønnstilskudd, lærlinger og lærekandidater er ikke attføring ifølge Jekta AS.

– Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker, men slik det er nå har vi ikke mulighet til å drive butikken videre. Vi vil gjøre det vi kan for å finne andre drivere, sa styreleder Jon Arve Hollekim i Jekta.