Befaring før boligvedtak

Formannskapet vil på befaring på tomta der det planlegges 250 leiligheter før de vender tommelen opp eller ned.

RIKTIG TIDSPUNKT: Med ferdigstillelsen av Jæktbyn og bygging av Helse- og beredskapshuset på Nordsileiret, mener grunneier og forslagsstiller Carl Olav Severeide at tiden er inne for boligbygging langs strandkanten. – Vi har ventet i 14 år – nå er tiden inne, sier Severeide, som nå ser fram til å få de folkevalgte på besøk på tomta i august. Arkivfoto.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Rådmannen ønsker ikke å åpne for ytterligere boligbygging på Nordsileiret. Det kommer fram i saksutredningen til torsdagens formannskapsmøte.

– Planmyndigheten ønsker ikke å legge et nytt større boligområde inne i/inntil et større næringsområde. I tillegg er det knapphet på bynært næringsareal, noe som gjør at det ikke er ønskelig å omregulere næringsareal til boligformål, skriver rådmannen i saksfremlegget.