Mest mulig miljøvennlig

Nye solceller på taket er en del av miljøtankegangen til driverne av Yttervika gård i Beitstad.

MILJØ: Åsbjørn Eide og Åslaug Bratberg er fornøyd med leverandøren Johannes Moen, som hadde med niesen, Elizabeth Moen som assistent. Moen mente det det var luksus å jobbe på Yttervika på grunn av all den gode maten han ble servert av oppdragsgiverne. 

Nyheter

– Hovedmotivasjonen til å montere et solcelleanlegg er at vi på sikt vil spare penger. At det i tillegg er miljøvennlig passer godt inn i filosofien vår. Dette er noe vi har snakket om lenge, sier Åslaug Bratberg på Yttervika gård i Beitstad.