Kan bli en stor gullgruve

Ordfører Anders Lindstrøm i Verran håper han får formannskapet og kommunestyret med seg når spørsmålet om å utrede vannet i gruva for tredje gang kommer opp politisk.

ENORM RESSURS: I gruvegangene under Anders Lindstrøm blir det stadig mer vann som varmes opp til mellom 20 og 26 grader. Finner kommunen ut en måte å kunne utnytte de enorme ressursene denne gangen? Det har blitt utredet to ganger tidligere. 

Nyheter

Dypt nede i de nedlagte gruvegangene under Malm finnes varmtvann. På bunnen – det vil si 1190 meter nede holder vannet mellom 20 og 26 grader. Det kan varme opp både kommunale bygg, idrettshall, utendørs fotballbane, blomsterveksthus, smoltproduksjon og produksjonsanlegg for fisk. Ideene til utnyttelse av varmtvannet har vært mange, og det har blitt utredet allerede to ganger – i 1997 og 2007. I formannskapsmøtet tirsdag i neste uke vil rådmannen legge fram et forslag om å bruke 466.000 kroner til en ny utredning av mulig utnyttelse av vannressursene. Hvert minutt siger nye 550 liter ned i gruvegangene, og siden gruvedrifta opphørte i 1999, har vannstanden i gruva steget med over 500 meter. Med denne farten vil det ta over 30 år å fylle de til sammen 8,3 millioner kubikkmeter store gruvegangene.